Бившият изпълнителният директор на ФК „Марек 2010“ Ивайло Паргов излезе с позиция по повод на наложената от БФС глоба на ФК „Марек 2010“ и личните нападки към него като Изпълнителен директор на клуба до началото на юни 2015 г.

В позицията се казва:

„Твърдо заявявам, че категорично не приемам обвиненията към мен и моята дейност в отбора.Не приемам налагането на глоба към ФК „Марек 2010“ на база на съмнения за предварително уговорени резултати от футболни срещи. Всяко едно обвинение и последващи действия следва да бъдат базирани на доказателства, а за мен лично „съмнения“ по никакъв начин не са сериозно доказателство за каквото и да е било предварително решаване на резултати от футболни срещи. 

Не приемам и личните нападки към мен в качеството ми на изпълнителен директор на ФК „Марек 2010“ в периода 2012-юни 2015 г.

Напомням, че ФК „Марек 2010“ се ръководеше от Управителен съвет, в който освен мен като Изпълнителен директор, участваше и г-н Стойчо Милев като председател на УС. Многократно съм изразявал становище пред управителния съвет за рисковете от стартиране участието на отбора в „А“ ПФГ поради липса на необходимите финансови ресурси. Поради несъобразяване с моите аргументи, ФК „Марек 2010“ не получи професионален статут поради неплатени задължения към държавни институции в размер на само около 50 000 лв.  

Напомням, че основната роля на г-н Милев заемайки позицията председател на УС беше да осигурява финансирането на отбора. Моята роля беше да ръководя организационния процес и детско-юношеската школа.  За мое съжаление, поради абсолютна незаинтересованост на г-н Милев към търсене и осигуряване на финансирането на отбора и детската школа, се налагаше да полагам и огромни усилия за привличане на допълнителни финанси.  Лично аз, в рамките на три години,  успях да привлека финансови средства за отбора и детската школа, които надхвърлят сумата от половин милион лева. С тези средства, заедно с финансовата помощ на община Дупница, освен издръжка, осигурих построяване на изкуствено игрище,  частично обновяване на стадион „Бончук“ и прилежащата му инфраструктура. За всички разходи по тези дейности и получени средства от спонсорите на отбора, които отново аз осигурих, има съответните финансови документи.  Бих искал да напомня, че ФК „Марек 2010“ не се ръководеше от мен еднолично. В управлението му участваше и г-н Милев не само като президент, но и като материално-отговорно лице. В този смисъл не приемам неговите обвинения към мен, защото той също следва да отговори пред прокуратурата за цялостната дейност на клуба. Бих искал да напомня също, че освен осигурените от мен финанси от спонсори и община Дупница, г-н Милев не положи каквито и да е усилия  за намиране и осигуряване на допълнителни средства за издръжка на клуба. Ето защо считам, че той няма никакво морално право да излиза с изявления за сезиране на държавни органи във връзка с проверка на дейността и финансирането на ФК „Марек“ 2010. Подчертавам, че клубът никога не се е ръководил еднолично от мен и отговорен за цялостното състояние на ФК „Марек 2010“ би следвало да бъде целия управителен съвет. 

Предвид изразените от настоящия изпълнителен директор на ФК „Марек 2015“ г-н Янек Кючуков становища пред медиите и конкретни обвинения към мен, напомням, че г-н Кючуков беше помощник-треньор на отбора в периода 2014-2015 г. както на А. Велков, така и на Т. Тенев /старши-треньори на отбора/. Недоумявам от факта, че след като наследи така бленувания от него пост на изпълнителен директор, г-н Кючуков реши да сезира компетентните органи за времето, в което аз изпълнявах въпросната длъжност при положение, че той също беше част от ФК „Марек 2010“ като помощник-треньор. 

Считам, че с всички свои медиини изявления, г-н Милев и г-н Кючуков целенасочено и тенденциозно се опитват да уронят моя личен и професионален авторитет. В този смисъл аз ще предприема всички законови действия и по съдебен път ще потърся съответната отговорност от тях. 

Използвам случая да изкажа своята огромна благодарност към всички спонсори, лични спомоществуватели и приятели на мен и отбора, които ни помагаха. Всичко, което съм правил като изпълнителен директор на ФК „Марек 2010“ е било с единствената цел да осигуря необходимите условия за успехите на клуба и мотивацията на децата на Дупница, които искат да се занимават с футбол. Напомням, че представителния отбор на ФК „Марек 2010“ започна своята дейност от  А-окръжна футболна група и в рамките само на пет години успя да намери място сред елита на българския футбол.

С уважение,
Ивайло Паргов